Meny 

·         Introduktion

·         Historia

·         Samarbetspartners

·         Schweiziska regleringar

·         Dra fördel av Tellus kunskap

·         Konfidentiell

 


Konfidentiell

All information behandlas konfidentiellt

Med hänvisning till schweizisk myndighets-praxis samt den etiska praxis som Tellus följer lämnas inte någon information till tredje part. Detta gäller allt som rör kundens försäkringar samt kundens privata information.

 

Nedan text är på engelska för att innebörden inte skall ändras vid en översättning till Svenska.

 


Due to restrictions imposed upon us by the Swiss government, and the ethical practices to which we adhere, Tellus will not, in any circumstance, release any information regarding our clients to any third party, regarding any aspect of our client´s insurance policies, nor will we disclose any of our client´s personal information.
 
Any and all requests for such information by third parties, whether oral or written, will be refused and denied. This denial of requests includes, but is not limited to, any and all requests made by any and all organizations, spouses, persons attempting to exercise power-of-attorney, or any other person or entity making such requests.
 
Of course, the policyholder has the right at any time to obtain any information they desire regarding their own policy, and any requests for client information will be forwarded to the client, along with the requested information. The client may then forward that information to whomsoever they choose at their discreation. In all other cases, the confidentiality of the client will be protected.

 

 Tipsa Tellus var vi ska åka nästa gång
 

Tellus besöker med jämna mellanrum olika platser i världen för att hålla seminarier där vi diskuterar vilka försäkringsskydd som behövs som utsänd expat, familj eller lokalanställd. I samband med seminarierna tar vi emot privata möten med den enskilda individen/  företaget.

Kontakta oss gärna om du har tips på var vi ska åka nästa gång.

Copyright © 2012, Tellus Försäkringsrådgivning AB, Mikael Börjesson

Tellus Försäkringsrådgivning AB
Regnbågsgatan 8A
SE-417 55 Göteborg
SWEDEN

Telephone: +46-(0)31-779 0830
Fax: +46-(0)31-779 0680
E-mail: info@tellusforsakring.se
website: www.tellusforsakring.se