Meny

·         Introduktion

·         Historia

·         Samarbetspartners

·         Schweiziska regleringar

·         Dra fördel av Tellus kunskap

·         Konfidentiell

 

 


Introduktion


De flesta människor har någon form av försäkring men det är först efter en noggrann analys som det går att konstatera om nuvarande försäkringsinnehav är komplett eller lämpligt för den enskilde personen eller familjen. Försäkringssituationen kan förändras märkbart vid en flytt utomlands då många svenska försäkringar inte gäller utanför Sverige. I en ny livssituation gäller det att vara förberedd för de olika väntade och oväntade händelser som kan uppkomma för att kunna agera innan något oönskat inträffar. 

 

Tellus erbjuder ett komplett försäkringsskydd över hela världen. Försäkringarna är skräddarsydda för att passa företaget/den försäkrades behov och villkor. 

 

Vi tillhandahåller den information och de svar som behövs för att kunna fatta beslut avseende: 

  • Sjuklöneförsäkring med anpassning till aktuellt löneläge.
  • Efterlevandeskydd som passar familjens behov och förutsättningar.
  • Läkekostnadsförsäkring som gäller oavsett vart man väljer att flytta och täcker det behov man har.
  • Garanterad ålderspension.
     

Alla ovanstående försäkringsmoment kan inkludera premiebefrielse som tar hand om försäkringspremierna vid sjukdom eller olycksfall. Det är oerhört viktigt att försäkringsskyddet är anpassat till det egna behovet och dess förutsättningar. Tellus med sin kunskap kan hjälpa till att fatta rätt beslut avseende de bästa möjliga försäkringslösningarna. 

En pension eller ett försäkringsskydd måste vara garanterat av ett stabilt och säkert försäkringsbolag och Tellus har valt att enbart arbeta med försäkringsbolag som vi anser vara seriösa, stabila och solida.

 Tipsa Tellus var vi ska åka nästa gång 

Tellus besöker med jämna mellanrum olika platser i världen för att hålla seminarier där vi diskuterar vilka försäkringsskydd som behövs som utsänd expat, familj eller lokalanställd. I samband med seminarierna tar vi emot privata möten med den enskilda individen/  företaget.

Kontakta oss gärna om du har tips på var vi ska åka nästa gång.

Copyright © 2012, Tellus Försäkringsrådgivning AB, Mikael Börjesson

Tellus Försäkringsrådgivning AB
Regnbågsgatan 8A
SE-417 55 Göteborg
SWEDEN

Telephone: +46-(0)31-779 0830
Fax: +46-(0)31-779 0680
E-mail: info@tellusforsakring.se
website: www.tellusforsakring.se